loader image

Kamen za peći u sauni – 20 KG

  • kamenje izvorne finske kvalitete, otvrdnuto u toplinskoj obradi na 1000 ° C, 5-10 cm

Cijena na upit

Važno je ispuniti pretinac peći za kamen na ispravan način. Uvijek slijedite savjete i upute koje dolaze sa svakom peći.
Kamenje mora biti provjereno barem jednom godišnje ili svakih 500 sati rada peći. Svo oštećeno kamenje mora biti uklonjeno iz peći i zamijenjeno novim. Uklonite kamenje iz peći, usisajte male čestice kamena i očistite naslage na dnu odjeljka. Tada vratite kamenje izdvajajući ono koje nije u dobrom stanju, te ako je to potrebno, nadopunite na vrhu s novim kamenjem.

NAPOMENA!  Nikada nemojte koristiti peć bez kamena jer tako možete izazvati požar. Korištenje neprikladnog kamenja može dovesti do oštećenja elementa peći. Nikada ne koristite keramički kamen ili drugo umjetno kamenje bilo koje vrste!